Kalmar Företagsgrupp är en plattform för en företagsammare region

Vi är den mest aktiva företagsgruppen i länet, har för närvarande idag ca 150 medlemsföretag och är en av Kalmars äldsta företagarföreningar.
Kalmar Företagsgrupp arbetar för ett mer företagsam region, plattformen bygger på ett brett kontaktnät och duktiga företagare, kommuner och andra intressanta verksamheter såsom organisationer och utbildningssektorn.

 

På våra medlemsföretags uppdrag arbetar vi för ett väl fungerande utbyte av information, erfarenhet och kunnande, samt en länk mellan företagare och organisationer i och utanför vår region.

En viktig fråga för Kalmar Företagsgrupp är också – Hur får vi regionens företag att orka och vilja utvecklas?
Här vågar vi även belysa och stötta de delar som inte fungerar.

Styrelsen arbetar för medlemsföretagens bästa och ska i görligaste mån erbjuda kompetensutveckling som efterfrågas. Målet är att arrangera minst fyra aktiviteter för KFG:s medlemmar per år. Vi erbjuder ett smörgåsbord av inspirerande, kontaktskapande, företagsutvecklande mingelträffar genom våra olika arrangemang. Detta bygger på att våra medlemsföretag är väldigt aktiva.

Läs mer:
kalmar_ftg_info_201706

Läs mer:
kalmar_ftg_info_enk_201706

 

Vi är den mest aktiva företagsgruppen i vårt län.


Kompetensutveckling

Vem blir utbildad till egen företagare eller ledare? Vi arbetar för att kompetensutveckla våra medlemmar. Kalmar Företagsgrupp erbjuder sina medlemsföretag en ledarskapsutbildning, som pågår under ett år med 10 träffar.
Ledarskapsutbildningen är till för att våra företagare skall orka och vilja utvecklas.


Medföretagsamhet

I Kalmar Företagsgrupp är det av stor vikt att vara med och stödja angelägna och viktiga samhällsinsatser som bygger på idéell basis. För att regionens företagande skall kunna växa och utvecklas är det också viktigt att belysa och stötta de delar som inte fungerar. Som ett led i detta genomför och stöttar vi projekt som rör t.ex. ungdomar, droger, socialt utanförskap och olika former av mentorskap.


Samverkan

Tillsammans med Svenskt Näringsliv, Kalmar kommun, Näringslivskontoret, Regionförbundet, Ung Företagsamhet, Sydsvenska Handelskammaren och Destination Kalmar m.fl. arbetar vi medvetet för att öka intresset för företagssamhet och entreprenörskap.

Kalmar Företagsgrupp kallar till samverkansmöten två ggr/år.

Behöver du som företagare komma i kontakt med någon utav ovanstående? Kontakta då oss så ser vi till att du får rätt kontaktperson.


Näringslivrådet

Kalmar kommuns näringslivsråd är ett samverkansforum mellan Kalmar kommun, näringsidkare och Linnéuniversitetet. Visionen är att man ska genom dialog skapa förutsättningar för ett starkt näringsliv.
Rådet består av representanter från näringslivet, representant från Linnéuniversitetet, tjänstemän från Kalmar kommun samt kommunstyrelsens ordförande och 1:e vice ordförande.

Näringslivsrådets Målsättningar

  • Känna en stor delaktighet i Kommunens långsiktiga näringslivspolitiska prioriteringar.
  • Satsningarna ska vara väl förankrat och önskat av näringslivet.
  • Representanterna ska fungera som språkrör och har ansvar för vidare dialog och förankring.
  • Representanterna ska ha samma bild av näringsklimatet i kommunen.
  • Näringslivsrådet ska bidra med bra kontaktytor.
  • Företagen ska få större kundskap om universitetet.
  • Samtalsklimatet ska upplevas öppet och ärligt.

Har du som företagare något du vill lyfta fram i diskussionerna? Vänd dig då gärna till oss.