Inbjudan - Krishantering, kommunikation och leda i kris

  • Inbjudan - Krishantering, kommunikation och leda i kris

Kris- och säkerhetstouren 2019 kommer till Kalmar 25 september

Är du chef/ledare eller med i krisledningen för en organisation, ett företag eller ett kommunalt bolag, beredskapsansvarig, näringslivansvarig, kommunikatör, säkerhetschef, HR-ansvarig, personalchef, arbetsmiljöansvarig, fastighetsskötare, driftansvarig m.fl.

Då är du välkommen till ett kostnadsfritt halvdagsseminarium där du får en inblick i det senaste inom incident- och krishantering samt effektiva kommunikationsmöjligheter.

Två pass per dag med olika inriktningar

Förmiddagsseminariet 09:00 – 12:00
Riktar sig till dig som är kommunal säkerhetschef, säkerhetssamordnare, säkerhetsansvarig inom utbildningsförvaltningen, rektor, skolledare, lärare eller förtroendevald.

Eftermiddagsseminariet 13:00 – 16:00 – Krishantering, kommunikation och leda i kris
Riktar sig till dig som är säkerhetschef, ledare eller med i krisledningen för en organisation, ett företag eller kommunalt bolag, HR-ansvarig, personalchef, fastighetsskötare, driftansvarig m.fl.

För mer information och anmälan:

Nyheter