I Näringslivsrådet finns företagsgruppen representerade genom vår ordförande och andra i styrelsen med syfte att vara en länk mellan näringslivet och kommunen för informations och idéutbyte. 

För att dialogen mellan kommunen och näringslivet ska bli tydligare finns ett näringslivsråd i Kalmar kommun. Rådet består av ca 20 personer från kommunen och högsta representanterna inom politiken, studentkåren Linnéstudenterna och näringslivet. Målsättningar är bland annat att skapa bryggor som utvecklar både företagen, Linnéuniversitetet och vår kommun. I detta sammanhang är det viktigt att hitta former för samtal med universitetsledning, utbildning och forskning.