Till hösten 2020 ska Kalmar kommuns åttondeklassare återigen ut på prao.
Sedan riksdagens beslut år 2018 om obligatorisk prao, har grundskoleelever i Kalmar varit ute på prao i snart tre terminer. Flera av eleverna har
fått både sommarjobb och extrajobb på arbetsplatserna. Prao:n har således
varit ett gyllene tillfälle för både arbetsgivare och elever!

Vill du också träffa dina framtida medarbetare? Genom att ta emot en eller flera praoelever, så får ni en chans att visa upp er verksamhet! Kanske är det er branch som eleven kommer att rikta sin kommande yrkeskarriär emot?

PRAO-perioder
Under vårterminen kommer eleverna på våra högstadieskolor att göra sina
praodagar under totalt sju veckor. Under följande veckor är behovet cirka 100 prao-platser per vecka:
Vecka 40 – BarkestorpsskolanVecka 41 – Funkaboskolan, Vecka 42 –
Vasaskolan, Vecka 43 – Kalmarsundsskolan, Vecka 46 – Falkenbergsskolan,
Vecka 47 – Lindsdalsskolan, Vecka 48 – Södermöreskolan, Vecka 49 –
Funkaboskolan och Vecka 50 – Vasaskolan.
När din arbetsplats har bestämt sig, kontakta Emma Thorsell och meddela
vilka veckor och antal elever ni kan ta emot. Du blir sedan kontaktad för att gå igenom detaljer kring handledaruppdraget, arbetsmiljöregler med mera.

Emma Thorsell, PRAO-samordnare/Studie- och yrkesvägledare
Telefon: 0480-45 20 03 / 072-249 20 03
E-post: emma.thorsell@kalmar.se