Företag i Kalmar län med upp till 20 anställda kan söka extra stöd för extern rådgivning kopplat till Covid-19.

Regionen har beviljats EU-medel från regionala fonden Småland och Öarna och med hjälp av detta kan vi åter erbjuda kostnadsfri extern rådgivning för situationer uppkomna på grund av Covid-19.

Person som sitter och begrundar ett diagram, illustration.

Extern rådgivning med avtalade konsulter

Vi har tecknat avtal med ett antal konsultfirmor inom områden som ekonomi, juridik, personalfrågor och finansiering. Du kan exempelvis få hjälp vid ansökan om statliga stödpaket eller att gå igenom ekonomin i ditt företag. Max antal rådgivningstimmar per företag uppgår till 8 timmar och stödet kan endast sökas en gång. Denna begränsning gäller även företag som tillhör samma ekonomiska intressegemenskap. Intresseanmälan kan göras till och med sommaren 2021 med reservation för att totalt upphandlat värde ej får överstiga 3 MKR. Rådgivningen måste vara genomförd senast 30 september 2021.

Observera att det endast är de konsulter som Region Kalmar län har tecknat avtal med som du kan använda samt att det krävs ett klartecken från Region Kalmar län för att påbörja konsultationen.

Kriterier för att kunna ta del av erbjudandet:

Gå in på nedan länk för anmälan:
https://regionkalmar.se/detta-gor-region-kalmar-lan/finansiering-och-bidrag/stod-till-foretag/extra-stod-till-extern-radgivning/

EUlogo_regutvfond_2.png