Anna har träffat marknadschefen för KunskapsPorten gällande den bad & frisvårdsanläggning som ska byggas vid snurrom.

KunskapsPorten har för avsikt att engagera sig i

Kort från deras pressmeddelande 2021-06-21:

Måndagen den 21 juni beslutade kommunfullmäktige i Kalmar om en ny bad- och friskvårdsanläggning i Snurrom, Kalmar. Fullmäktige beslutade att uppförande och drift av anläggningen ska ske genom tjänsteköp från Kunskapsporten.

Kunskapsporten kommer därmed att bygga, äga och driva anläggningen med en 50-metersbassäng, två multibassänger, rehabiliteringsbassäng för Region Kalmar län, familjebad med vattenrutschbanor, hopptorn, publikläktare, gym, restaurang och Spa.

Byggnaden omfattar ca 15 000 kvadratmeter och projektkostnaden beräknas till cirka 600 miljoner kronor. Avtalen med Kalmar kommunen och Region Kalmar är initialt på 35 år.

Kommentar av Joakim Ollén, grundare och VD Kunskapsporten AB:

Vi har arbetat fram ett fantastiskt fint förslag för Kalmar och hela Kalmarsundsregionen! Det blir ett vackert och mycket hållbart hus med många aktiviteter för kalmarborna och samtidigt en stark magnet för turister.

Det är glädjande att kommunfullmäktige i Kalmar med överväldigande majoritet valt att markera sitt förtroende för Kunskapsporten. Vi har under 14 år byggt upp en kompetens för lärande hus som vi nu utvecklar ytterligare med vårt största projekt hittills!