Universitetsbiblioteket i Kalmar förbereder för flytt till  Universitetskajen | lnu.se

Varje torsdag kl.15.30-16.45 på universitetskajen

Med start den 14 oktober välkomnar Linnéuniversitetet nya och etablerade samverkansaktörer inom näringsliv och offentlig sektor samt intresserad allmänhet till Universitetskajen. Vi vill synliggöra utbildning, forskning, projekt och verksamhet vid lärosätet genom att sätta kunskap i rörelse.

Torsdagar kl.15.30-16.45 erbjuder Linnéuniversitet uppdateringar och presentationer om forskning, specifika utbildningar, samarbetsprojekt och pågående utvecklingsarbeten. Varje tillfälle inleds med en programpunkt följt av frågestund, samtal och mingel. I övrigt kommer programmet variera till innehåll och form. I anslutning till programmet erbjuds möjlighet till förtäring.

Gemensamt är möjligheten att möta Linnéuniversitetets forskare, medarbetare och studenter. Tillsammans formar vi det goda samtalet, Universitetskajen som mötesplats och lusten att veta mer.

Mer info och kommande Live:

www.lnu.se/live