Anna Bäckman & Rickard Swärd var på plats på Näringslivsrådets möte på Universitetet den 9 december. En kort presentation om vilka Kalmar Företagsgrupp är och vad vi kan erbjuda.

Marthin Freij från företaget Bontouch berättade om deras spännande resa som skett sedan starten för drygt 2 år sedan. Deras affärsmodell är att hjälpa sina kunder att bli mer digitala på olika sätt men främst via egna appar. De har stora kunder som SJ, Systembolaget, SEB mfl men även mindre företag. Nu har de totalt ca 50 miljoner användare..!

Johan Persson berättade om den nationella transportplan som regeringen fattat beslut om och det som är klart för Kalmar läns del handlar till stor del om utbyggnaden av E22 och flaskhalsarna med bl a Jämjö och Bergkvara som ligger i planen och ska genomföras. Vidare förs fortsatt diskussion om förbifart Söderköping och Verkebäck söder om Västervik. Vidare kommer man att från kommunens sida addera till 28 miljoner till flygplatsens överlevnad, att anstalten i Halltorp kommer bli av och man planerar för byggande av 500 nya bostäder samt försäljningen av kommunens fastighetsbolag Kifab blir klar sannolikt innan årskiftet.