Kalmar kommuns näringslivsråd är ett samverkansforum mellan Kalmar
kommun, näringsidkare och Linnéuniversitetet. Kalmar är en universitetsstad i
expansion och vi arbetar tillsammans för att främja bättre företags- och universitetsklimat.

Inledning av Thomas Davidsson, näringslivschef Kalmar kommun.


▪ Anton Jakobsson, ordförande på Linnékåren berättade om progressionen med kårhuset ”Lekstugan”. En styrelse är precis tillsatt och lokalmöjligheter förbereds på universitetskajen. Anton berättade också
om samarbetet med Kalmar kommun och lyfte frågan om näringslivsnätverken i näringslivsrådet vill samarbeta med studentföreningarna.

Thomas Isaksson, från Industriellt utvecklingscentra Kalmar län berättade om verksamheten och om industriföretagen i Kalmar som är en
mycket stor bransch i Kalmar kommun med närmare 700 små och medelstora företag.

Dan Arfvelin berättade om TTM Energiprodukter som funnits sedan
1969 i Kalmar. Kontoret är på Slöjdaregatan och produktion på
Franska vägen. Dan berättade om behovet av synlighet av industrin i
Kalmar kommun och av ingenjörskompetens.

Ann-Charlotte Larsson, som ersatte Diana Unander, berättade om fakulteten för Teknik på Linnéuniversitetet och de utbildningar som är
relevanta för industrin och IT-sektorn, samt olika möjligheter till samverkan med fakulteten. Hon lyfte bland annat upp att examensarbeten
är en bra och enkelt första steg som inte kräver mycket resurser

Maria Nyström från Kalmar Energi presenterade deras samverkan med
universitetet som också är viktigt för utvecklingen av Kalmar

Linda Leonhardt avslutade med en inbjudan till näringslivsnätverken
att komma på studiebesök på Linnéuniversitetet och få kontakt med
möjliga samarbetspartners. Exempelvis i samband med Linnéuniversitetet Live som startar igen den 3 mars och kommer vara varje torsdag
kl 15:30-16:30. Ta en kontakt med linda.leonhardt@lnu.se.
Nästa möte: Är den 5 maj kl. 13-15. Detta är planerat så att vi hinner gå tillsammans till Linnéuniversitetet Live som börjar 15:30.

Anteckningar och presentationsbilder från senaste näringslivsrådet finns nu här: https://naringsliv.kalmar.se/foretag-stod-och-radgivning/natverk-och-samarbete/naringslivsradet.html?folder=19.3df2ac0c17f6bed2adc36b&sv.url=12.179506cd1684f310da34b2

(längst ner på sidan)