https://naringsliv.kalmar.se/foretag-stod-och-radgivning/natverk-och-samarbete/naringslivsradet.html?folder=19.615a7c8b18729294700891&sv.url=12.179506cd1684f310da34b2

För alla dokument, klicka på ovan länk.

Dagens mötesvärd IKEA berättade om företagsavdelningen, projekt
inom social hållbarhet som de driver samt om deras HR-arbete och hur
de jobbar för att fånga upp elever och studenter inklusive internationella studenter till framför allt sommarjobb men också möjligheten att
jobba extra

Robert Wallin presenterade organisationen Företagarna och aktuella
frågor för småföretagare, se bilaga 2.
▪ Sofia Toremalm presenterade aktuella siffror från arbetsförmedlingen,
se bilaga 3.
▪ Linnékåren presenterade arbetet med kårhus och Årets studentstad
2023, se bilaga 4.
▪ Johan Persson berättade hur Kalmar står sig i lågkonjunkturen nu, till
skillnad mot föregående lågkonjunkturer, och berättade hur kommunens strategi varit för näringslivsutvecklingen för att nå detta stabila
läge. Numera bredd i näringslivet och när WSP presenterade robusthetsindex så är Kalmar i topp. Johan berättade vidare kring vad som är
på gång såsom etablering av militär verksamhet, inköp av mark för
framtida etableringar och spadtag för kulturcentrum. Satsningar på kultur, nöjen och evenemang är viktiga för stadskärnan och att skapa stolthet hos invånarna.
▪ Thomas Davidsson berättade om de 140 företagsbesöken som gjordes
av politiker och tjänstemän under 3 dagar. Den input som kom in från
företagen handlade framför allt om kompetensbrist. Exempelvis skulle
Yaskawa kunna anställa 25-30personer här och nu. Varje onsdag året
runt gör politiker och tjänstemän företagsbesök. Mejla thomas.davidsson@kalmar.se om ni vet ett företag som de skulle kunna besöka. Thomas informerade också om att 96 företag vill på något sätt expandera i
Kalmar och att ett nytt nätverk har bildats där kommunen träffar industriföretagen.
▪ Anna Flink, välfärdsstrateg på Kalmar kommun berättade om vad som
är på gång inom säkerhetsfrågor och vad vi ska vara observanta på. Vi
har en omvärld där kriminell ekonomi styr i alltför stor och det är viktigt med ett samarbete med näringslivet så vi tillsammans ser till att
Kalmar står stadigt emot organiserad brottslighet. Ta en kontakt med
Anna och prata vidare på telefonnummer 0724633215 eller mejla på
anna.flink@kalmar.se