Kalmar Företagsgrupps målsättning är att du ska känna dig trygg med vår hantering av de personuppgifter du lämnar till oss. Med denna integritetspolicy vill vi informera om hur och för vilka ändamål vi behandlar dina personuppgifter på vår webbplats.

Det är viktigt för oss att du känner dig trygg med hur vi hanterar dina personuppgifter. Från den 25 maj 2018 följer vi EU:s nya dataskyddsförordning GDPR, General Data Protection Regulation och det är Kalmar Företagsgrupp 716404-3437 som är personuppgiftsansvarig när vi hanterar personuppgifter om dig.

Insamling och behandling av personuppgifter

Vi utgår alltid från rättsliga grunder när vi samlar in och behandlar dina personuppgifter. Det kan vara avtal, intresseavvägning, rättslig förpliktelse, intressen av grundläggande betydelse eller samtycke och skiljer sig beroende på vilken typ av behandling av personuppgifter som vi genomför. Vanligaste anledningarna till att vi har information om dig är att du anmält dig till något av våra event eller nyhetsutskick, tillhör en potentiell målgrupp eller är ansluten till något av våra nätverk/program, eller har någon annan form av avtal med oss.

Kalmar Företagsgrupp värnar om din personliga integritet och säljer aldrig vidare dina uppgifter. Endast vår samarbetspartner Biljettkiosken (via Citypuls AB) som tillhandahåller biljetter till våra event som också har tillgång till dina uppgifter.

Vår webbplats innehåller länkar till andra webbplatser. Vi ansvarar inte för innehållet på dessa webbsidor och heller inte för webbplatsernas behandling av personuppgifter. Tänk på att om du använder sociala medier för att komma i kontakt med oss så kan det innebära att information och personuppgifter överförs till tredje part, till exempel Facebook.

Användning av cookies

Vi använder oss även av så kallade cookies vid besök på www.kalmarftg.se. Cookies används som ett hjälpmedel för dig så att du enkelt kan hitta rätt information och anpassa ditt besök efter individuella önskemål. Du kan avvisa cookies genom att ställa in din webbläsare.

Dina rättigheter

Du kan när som helst kontakta oss på info@kalmarftg.se för att begära rättelse, överföring, radering eller begränsning av dina personuppgifter. Begäran om utdrag av dina personuppgifter måste du göra skriftligen genom att fylla i formuläret som finns på Kalmar Företagsgrupps hemsida. Du har även rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen om du tycker att vi behandlar dina personuppgifter på ett felaktigt sätt. Där kan du även läsa mer om dina rättigheter.