Om oss

Kalmar Företagsgrupp är ett företagsnätverk som vill skapa nya kontakter mellan företag, myndigheter och organisationer. Vi vill arbeta för samverkan och utveckling och skapa bättre affärsmöjligheter för företagen i Kalmar.

Nätverka

Våra evenemang skapar relationer mellan föreningens medlemmar. Vi anordnar olika evenemang under året:

Kvällsevenemang arrangerar vi 2-4 gånger per år. Under kvällen hålls det föredrag, mat och mingel. Våra kvällsevenemang ger dig, dina kollegor och ditt företag möjlighet till både utveckling och stimulans då du får träffa andra samhällsaktörer.

Företagsbesök är något vi arrangerar ett antal gånger per år. Under företagsbesöken gästar vi företag och deras verksamhet, något som skapar relationer företag emellan.

Är du nyfiken på våra evenemang? Håll utkik efter nästa tillfälle under ”Kommande Evenemang” under Aktviteter!

Vi välkomnar idéer

Vår verksamhet utgår från våra medlemmars behov och krav. Därför är det alltid viktigt och välkommet med tankar och synpunkter från medlemsföretagen. Kontakta gärna någon i styrelsen för att bolla frågor och idéer. Kalmar Företagsgrupp drivs som en ekonomisk förening, med en styrelse bestående av ledamöter och suppleanter från våra medlemsföretag.

Samverkan

Vi samverkar kring medlemmarnas intressen på våra företagsområden. Kalmar Företagsgrupp arbetar aktivt för att alla medlemsföretag ska ha optimala förutsättningar att driva sina verksamheter på områdena! Kalmarsund Promotion, Linnéuniversitet och Företagarna är några exempel på samarbetspartners i Kalmar.

NÄRINGSLIVSRÅDET

Ett samverkanforum där Kalmar Företagsgrupp representerar näringslivet och är med och påverkar i olika frågor. Näringslivsrådet ska genom dialog skapa förutsättningar för ett starkt näringsliv i Kalmar.

Vill du bli medlem i Kalmar Företagsgrupp?

Klicka på “Bli medlem” och fyll i dina uppgifter. Välkommen!